Armled – Audyty, Rozwiązania, Modernizacjea

Kampus wielicki

OSZCZĘDNOŚCI W WYDATKACH NA ENERGIĘ I KONSERWACJĘ 59.38%

Przed wymianą

1
Opraw
1
kW

po wymianie

1
Opraw
1
kW

JAK OSIĄGNĘLIŚMY TAKI WYNIK?

Wyniki audytu

Przeprowadzone badania, z wykorzystaniem urządzeń do pomiaru wydajności wykazały zbyt duże zużycie energii, wynikające z zbyt dużej liczby opraw działających na obiekcie, dających jednocześnie małą ilość światła. Z dokonanych obliczeń wywnioskowano, iż zmniejszenie ilości opraw oraz wymiana ich na energooszczędne oświetlenie LED
można będzie uzyskać takie samo lub lepsze doświetlenie obiektu przy jednoczesnym zmniejszeniu poboru energii o niemal 54% w skali całego obiektu.

Do wymiany zostały zaproponowane oprawy oświetleniowe o różnych mocach: 80, 100 i 120W aby oprócz wymaganej ilości luxów, zaproponować rozwiązanie o najwyższej możliwej równomierności oświetlenia przy jednoczesnej maksymalizacji oszczędności. 

Oprawy posiadają szczelność IP67 oraz wytrzymałość mechaniczną IK10. Zasilacze wyposażone są w funkcję non-Flicker oraz mają parametr MTBF na poziomie 236tys. godzin. 
Na użyte rozwiązania została zaproponowana 5 letnia gwarancja.

użyte
rozwiązania

pROCES ModernizacjI

Proces modernizacji odbywał się przy zaangażowaniu dwóch zespołów montażowych. Pierwszy był odpowiedzialny za demontaż starego oświetlenia i montaż nowych opraw. Druga ekipa było odpowiedzialna za wymianę instalacji elektrycznej na nową przy zachowaniu scen świetlnych, opracowanych specjalnie na potrzeby klienta.

Czas wymiany lamp: 6 godzin
Czas wymiany instalacji elektrycznej i podpięcia sterowania: 3 dni robocze