Armled – Audyty, Rozwiązania, Modernizacjea

Audyty

Armled, jako niezależna firma działająca w branży oświetleniowej proponuje w ramach swojej działalności wykonanie audytu, na który składa się:


1. Inwentaryzacja obecnego oświetlenia
2. Określenie punktów oświetlenia w geolokalizatorze
3. Weryfikacja stanu obecnego systemu oświetlenia
4. Pomiary elektryczne oświetlenia(np. zużycie energii)
5. Pomiary natężenia oświetlenia zgodne z normą
6. Pomiary luminancji oświetlenia zgodne z normą
7. Pomiary rozkładu ciepła na oprawie

Audyty JAko

1. Pomoc w zdefiniowaniu niezależnej specyfikacji technicznej, celem możliwości zastosowania najlepiej dopasowanego rozwiązania dla danej sytuacji oświetleniowej 

2. Weryfikacja dokumentacji złożonej w procesie zakupowym, celem eliminacji produktów niespełniających kryteriów
3. Określenie kosztorysu inwestorskiego dla planowanej modernizacji

4. Weryfikacja próbek opraw przed złożeniem oficjalnej oferty z dokumentacją
5. Projekt oświetleniowy w Dialux jako gotowy plik, do którego oferenci wkładają swoje rozwiązania

1. Inwentaryzacja zainstalowanego oświetlenia
2. Weryfikacja zainstalowanych opraw pod względem technicznym
3. Pomiary natężenia oświetlenia po instalacji
4. Pomiary luminancji oświetlenia po instalacji
5. Weryfikacja stanu zainstalowanych opraw na zasadzie corocznego przeglądu